วิธีการติดตั้ง และตัวอย่างการติดตั้ง เสาเข็มไอ

(คลิป)วิธีการติดตั้ง และตัวอย่างการติดตั้ง เสารั้วลวดหนาม
มกราคม 30, 2019
วิธีการติดตั้ง และตัวอย่างการติดตั้ง แผ่นพื้นสำเร็จรูป
มกราคม 30, 2019


เสาเข็มตัวไอและการตอกเสาเข็ม

เสาเข็ม ทำหน้าที่รับน้ำหนักบ้านหรืออาคารและถ่ายลงสู่ชั้นดิน ซึ่งวิศวกรผู้ออกแบบจะเป็นผู้ออกแบบและคำนวณความปลอดภัยในการรับน้ำหนัก โดยวิธีคำนวณให้เสาเข็มถ่ายน้ำหนักสู่ชั้นดินมีให้เลือกหลายแบบ เช่น คำนวณให้น้ำหนักอาคารถ่ายลงสู่เสาเข็มและชั้นดินดานหรือดินแข็ง หรือถ่ายน้ำหนักของอาคารลงสู่เสาเข็มและกระจายสู่ชั้นดิน ด้วยแรงฝืดระหว่างเสาเข็มกับชั้นดินตามความยาวของเสาเข็ม เสาเข็มหรือเสาเข็มคอนกรีตอัดแรง ที่วิศวกรผู้ออกแบบนิยมเลือกนำมาใช้ในงานก่อสร้างบ้าน ได้แก่ เสาเข็มคอนกรีตอัดแรงรูปทรงตัวไอ หรือเรียกโดยทั่วไปว่า เสาเข็มตัว I และเสาเข็มคอนกรีตอัแรงรูปทรงสี่เหลี่ยม หากเป็นผืนที่ดินในเขตกรุงเทพฯ และปริมณฑลซึ่งเป็นดินอ่อน ความยาวของเสาเข็มโดยทั่วไปประมาณ 16.00 - 21.00 เมตร (ยกเว้น ผืนที่ดินจังหวัดสมุทรปราการ ความยาวเสาเข็มไม่น้อยกว่า 21.00 เมตร) ทั้งนี้ ก่อนจะอนุญาตให้ทำการตอกเสาเข็ม เราควรมีการตรวจสอบความสมบูรณ์ของเสาเข็มเสียก่อน นอกจากนี้แล้วก็ควรตรวจสอบอายุเสาเข็ม โดยตรวจสอบวันที่ผลิต (เขียนกำกับอยู่ที่เสาเข็ม) ทั้งนี้เสาเข็มคอนกรีตอัดแรงจะพร้อมใช้งานได้เมื่อมีอายุ 7 วันหลังวันผลิต
445502
วิธีการติดตั้ง และตัวอย่างการติดตั้ง เสาเข็มไอ

ข้อควรระวัง

กรณี สภาพที่ดินเป็นดินอ่อน
ซึ่งต้องตอกเสาเข็มลึก เสาเข็มท่อนแรกจะตอกได้ง่าย (กรณี 2 ท่อนต่อ) ผู้รับจ้างตอกเสาเข็มอาจจะประมาทโดยใช้ลูกตุ้มที่มีน้ำหนักมากในการตอก เสาเข็มจะเจาะทะลุชั้นดินลงไปอย่างรวดเร็ว ทำให้ค่าความฝืดของชั้นดินและเสาเข็มเสียไป ดังนั้นระหว่างทำการตอกเสาเข็ม ผู้ควบคุมงานจึงต้องให้ความสำคัญและเข้าตรวจสอบการตอกเสาเข็มอย่างใกล้ชิด
กรณี เลือกใช้เสาเข็ม 2 ท่อนต่อกัน
ควรใช้วิธีต่อเสาเข็มด้วยวิธีเชื่อมไฟฟ้าที่บริเวณหัวเสาเข็มโดยรอบ (เหล็กเพรท) เพื่อป้องกันปัญหาเสาเข็มหลุดออกจากกันระหว่างทำการตอก (การต่อเสาเข็มด้วยการใช้เหล็กปลอก อาจเกิดผิดดพลาดขณะทำการตอก)
เสาเข็มเมื่อตอกแล้วเสร็จ
ต้องทำการตรวจสอบความคลาดเคลื่อนของศูนย์กลางเสาเข็มเสียก่อน หากพบว่ามีการเยื้องศูนย์กลางเกินกว่า 5 เซ็นติเมตร จะต้องรีบแจ้งให้วิศวกรผู้ออกแบบคำนวณรับทราบทันที เพื่อหาทางแก้ไขหรือออกแบบโครงสร้างหลักใหม่
หากเสาเข็มเยื้องศูนย์กลางและวิศวกรต้องทำการออกแบบโครงสร้างใหม่ จะมีค่าใช้จ่ายเพิ่ม ซึ่งผู้ผลิตและรับจ้างตอกเสาเข็มต้องเป็นผู้รับผิดชอบ

ใส่ความเห็น

อีเมลของคุณจะไม่แสดงให้คนอื่นเห็น ช่องข้อมูลจำเป็นถูกทำเครื่องหมาย *