3 การผูกลวดหนาม เสารั้วลวดหนาม การล้อมรั้วลวดหนาม

ส่งงาน แผ่นพื้น โรงเรียนโขงเจียมวิทยาคม อ.โขงเจียม จ.อุบลราชธานี
May 27, 2019
ส่งงาน แผ่นพื้น โรงเรียนโขงเจียมวิทยาคม อ.โขงเจียม จ.อุบลราชธานี
June 3, 2019
product-1490235979


ติดตั้งเสารั้ว เตรียมเสารั้วก่อนการผูกลวดหนาม การล้อมรั้วลวดหนาม


1. เสารั้วอัดแรงฝังลงดิน 0.50 เมตร สูงจากพื้นดิน 1.50 เมตร ระยะห่างระหว่างเสา 2.00 เมตรต่อต้น
2. เทปูนในหลุมทุกต้น ค้ำยันด้านข้างทุกๆเสา 10 ต้น


แบบที่ 1 ใช้ตะปูตอก


1. ใช้ตะปูตอกลวดหนาม กับเสารั้วเข้าด้วยกัน ซึ่งเสารั้วจะมีรูที่เจาะไว้สำหรับผูกลวดหนาม
2. ตะปูที่ใช้ขนาดความยาว 4 นิ้ว
3. ตอกตะปูเข้าเสารั้วลึก 3 นิ้ว เหลือไว้ 1 นิ้วเพื่อตีพับหัวล็อคลวดหนาม
4. วิธีนี้ติดตั้งคนเดียวได้ง่าย ไม่ต้องใช้คนดึงลวดหนามช่วย
34524
312313


แบบที่ 2 ใช้ตะปูเกียวยึด


1. ตะปูเกียวที่ใช้ขนาดความยาว 3 นิ้ว
2. ตอกเกียวยึกเข้ากับรูเสารั้วที่เจาะรูไว้
3. ตอกตะปูเกียวยึดลวดไว้ โดยตอกเข้าจนมิดตัวตะปูเกียว
4. วิธีนี้ใช้งบประมาณเยอะสุด แต่ได้ผลลัพธ์ที่ดี มั่งคง แข็งแรง


แบบที่ 3 ใช้ลวดผูกยึด


1. ตัดลวดที่ใช้ขนาดความยาว 10 นิ้ว
2. เกี่ยวลวดยึดกับลวดหนามและเสารั้วเข้าด้วยกัน แล้วสอดเข้ารูเลารั้วที่เจาะไว้
3. สอดลวดยึดให้ทะลุไปอีกด้านของเสารั้ว แล้วใช้คีมดึงให้ตึง ขันเกียวให้แน่น
4. เป็นวิธีติดตั้งยอดนิยม วิธีนี้ใช้เวลาในการติดตั้งค่อนข้างนาน และต้องใช้คนช่วยในการดึงลวดให้ตึงก่อนขันเกียวให้แน่น
234231
12313

Leave a Reply

Your email address will not be published. Required fields are marked *