น้ำหนักเสารั้ว

กุมภาพันธ์ 21, 2023

“เสารั้วลวดหนาม” ใช้รถกระบะบรรทุกได้กี่ต้น?