เยี่ยมชมโรงงาน

บริษัท วันเอ็ม จำกัด
"บริการเด่น เน้นคุณภาพสินค้า ส่งมอบตรงเวลา"


.............
มีจุดเริ่มต้นจากบุคลากรที่มีความเชี่ยวชาญ และความรู้เกี่ยวกับงานคอนกรีตที่สะสมประสบการณ์มาอย่างยาวนาน จึงได้สร้างสรรค์คอนกรีตที่มีคุณภาพ คงทน แข็งแรง ที่มาพร้อมกับความสะดวกสบาย ลดเวลาและค่าใช้จ่ายในการติดตั้ง ดังนั้นรูปแบบผลิตภัณฑ์จึงเหมาะสมกับไลฟ์สไตล์งานปลูกสร้างของลูกค้าในปัจจุบัน อาทิเช่น แผ่นพื้นคอนกรีตสำเร็จรูป เสาเข็มคอนกรีตตัวไอ เสารั้ว ท่อระบายน้ำ บ่อพัก บ่อวง ขอบฟุตบาท แผ่นปูทางเท้า ซึ่งเป็นผลิตภัณฑ์ระดับมาตรฐานอุตสาหกรรม จากกระบวนการผลิตด้วยเทคโนโลยีเครื่องจักรที่ทันสมัย วัตถุดิบที่มีคุณภาพ ผสมผสานกับความเชี่ยวชาญของทีมงานและวิศวกรผู้มีความรู้และประสบการณ์สูง ในการวางแผน ตรวจสอบทุกกระบวนการการผลิต จนกลายเป็นผลิตภัณฑ์คอนกรีตที่มีคุณภาพที่ดีที่สุด
วิสัยทัศน์


.............
มุ่งสร้างสรรค์ผลงานคอนกรีต สู่ความเป็นเลิศระดับมาตรฐานสากล ด้วยการพัฒนาสินค้าให้มีคุณภาพและทันสมัย ใส่ใจทุกกระบวนการการดำเนินงาน เพื่อส่งมอบผลิตภัณฑ์แก่ลูกค้าอย่างมีคุณค่าและคุ้มค่าที่สุด
all

พันธกิจ

.............
• วันเอ็ม มุ่งมั่นส่งเสริมศักยภาพบุคลากรเพื่อเพิ่มขีดความสามารถในการผลิต เพื่อผลิตภัณฑ์ที่มีคุณภาพได้มาตรฐานอย่างเหนือกว่า
• วันเอ็ม มุ่งมั่นพัฒนาสรรหาเครื่องจักรที่มีเทคโนโลยี และนวัตกรรมที่ทันสมัยเพื่อการผลิตที่มีคุณภาพได้มาตรฐาน
• วันเอ็ม มุ่งมั่น พัฒนาผลิตภัณฑ์ให้สอดคล้องกับไลฟ์สไตล์งานปลูกสร้างในปัจจุบัน โดยเน้นความสะดวกสบาย แข็งแรงคุ้มค่ากับราคา
• วันเอ็ม มุ่งมั่นใส่ใจในบริการและการขนส่ง มอบผลิตภัณฑ์ที่มีคุณภาพถึงลูกค้าได้ รวดเร็ว ตรงต่อเวลา
• วันเอ็ม มุ่งมั่นเสริมสร้างวัฒนธรรมการทำงานองค์กรให้บุคลากรดำเนินงานอย่างมืออาชีพมีแนวคิดที่เป็นประโยชน์ในการพัฒนาผลิตภัณฑ์และการให้บริการเพื่อให้ลูกค้าได้รับสิ่งที่ดีที่สุด