สเตย์เสารั้วกำแพงสเตย์เสารั้วกำแพง ช่วยแก้ไขปัญหา รั้วทรุดเอียง

สเตย์เสารั้ว สเตย์สำเร็จรูป เสารั้วพร้อมสเตย์ พร้อมติดตั้ง


สเตย์ (คานดึง) หรือ ตัวยึด ช่วยเพิ่มความแข็งแรงของรั้ว เพราะรั้วมักจะเอียงแล้วพังลงไปจากการที่พื้นดินไม่เสถียร ด้านหนึ่งถมดินสูง อีกด้านเป็นที่ต่ำ หรือดินไม่แน่นมีการทรุด ลำพังแค่เสาเข็มของรั้วอาจจะรับแรงดังกล่าวไม่ได้ จนทำให้รั้วเอียงจนถึงพังลงได้ จึงจำเป็นต้องใช้เสตย์หรือคานช่วยยึด ป้องกันรั้ว กำแพงเพื่อทรุดตัวจนพังลงทั้งแถบ โดยเฉพาะกำแพงที่อยู่ในพื้นที่ต่างระดับกันมากๆ
56276124_1024929191027540_2470167869548134400_n

การทรุดเอียงของกำแพงรั้ว

การทรุดเอียงของกำแพงรั้วนั้น สาเหตุอาจเกิดจาการการวางรากฐานผิดตั้งแต่แรก หรือระดับดินที่ถมทั้งสองฝั่งไม่เท่ากัน และไม่มีการวางแผนป้องกันเอาไว้ เมื่อเกิดน้ำเซาะจนนานวันเข้า รั้วที่เอียงออกมาจะถูกดินดันฐานรากจะค่อยๆทรุดตัวจนล้มลง ซึ่งต้องทำการแก้ไขโดยการรื้อถอนรั้วเดิมทั้งหมด (ทั้งโครงสร้างบนดินและใต้ดิน) แล้วจึงลงเสาเข็ม หล่อฐานราก แล้วก่อรั้วใหม่โดยครั้งนี้ต้องทำฐานรากสเตย์ด้วย อาจจะทำให้สูญเสียทั้งเวลา และค่าใช้จ่ายมากยิ่งขึ้น

วิธีการสังเกตการเอียงของกำแพง

ให้สังเกตรอยแตกหรือรอยร้าวระหว่างรั้วกำแพงสองแนวที่ตั้งฉากกัน ถ้ามีรอยแสดงว่ารั้วกำแพงแนวฝั่งใดฝั่งหนึ่งเริ่มเอียง

วิธีแก้ไข

- ให้ทำการตัดโครงสร้างตามรอยต่อของรั้วทั้งสองแนวออกจากกันเพื่อไม่ให้รั้วอีกแนวโดนดึงเสียหายไปด้วย
- หากรั้วยังเอียงไม่มากอาจป้องกันรั้วล้มมากขึ้นโดยการถมดินอีกฝั่งให้ระดับสูงใกล้เคียงกัน หรือปรับระดับดินบริเวณใกล้รั้วให้ลาดเอียงลงไปเท่ากับระดับดินของที่ดินข้างเคียง โดยให้มีความลาดชันไม่เกิน 45 องศาเพื่อป้องกันไม่ให้ดินพังทลาย
sddefault copy

วิธีการป้องกัน

วิธีป้องกันที่ดีที่สุดก่อนที่จะพบกับปัญหา กำแพงรั้วทรุดเอียง จนอาจได้รื้อทำใหม่ทั้งหมด คือ การวางโครงสร้างตั้งแต่แรก ควรทำการค้ำยันรั้วจากนอกบ้าน ทำสเตย์หรือคานดึงด้านในบ้านยึดไม่ให้รั้วล้มเอียง
55680220_1024928444360948_2566670909901373440_n

วิธีการติดตั้งเสตย์กำแพงรั้ว

แบบที่ 1 ทำคานดึง (สเตย์) แบบแนวนอนเชื่อมบริเวณคานคอดิน
แบบที่ 2 ทำคานดึง (เสตย์) ทำมุมเอียงเชื่อมบริเวณคานคอดิน

"โทรปรึกษา ถอดแบบ ก่อนก่อสร้าง"