ผลงานของเรา

July 19, 2019

ส่งงาน แผ่นพื้นสำเร็จรูป ต.ช่องเม็ก อ.สิรินธร จ.อุบลราชธานี

ส่งงาน แผ่นพื้นสำเร็จรูป📍 พิกัด ต.ช่องเม็ก อ.สิรินธร จ.อุบลราชธานี จำนวน 108 แผ่น✨ขอบคุณที่ไว้วางใจเลือกใช้บริการเราครับ 
July 10, 2019

ส่งงาน เสารั้วลวดหนาม ชุมชนแสนสวาสดิ์ 2 อ.เมือง จ.อำนาจเจริญ

ส่งงาน เสารั้วลวดหนาม 📍 พิกัด ชุมชนแสนสวาสดิ์ 2 อ.เมือง จ.อำนาจเจริญ จำนวน 200 ต้น✨ขอบคุณที่ไว้วางใจเลือกใช้บริการเราครับ 
June 24, 2019

ส่งงาน เสารั้วลวดหนาม บ้านสำโรง ต.คูเมือง อ.มหาชนะชัย จ.ยโสธร

ส่งงาน เสารั้วลวดหนาม 📍 พิกัด บ้านสำโรง ต.คูเมือง อ.มหาชนะชัย จ.ยโสธรจำนวน 200 ต้น✨ขอบคุณที่ไว้วางใจเลือกใช้บริการเราครับ 
June 24, 2019

ส่งงาน เสารั้วลวดหนาม บ้านธาตุ ต.วาริชภูมิ อ.วาริชภูมิ จ.สกลนคร

ส่งงาน เสารั้วลวดหนาม 📍 พิกัด บ้านธาตุ ต.วาริชภูมิ อ.วาริชภูมิ จ.สกลนคร จำนวน 200 ต้น✨ขอบคุณที่ไว้วางใจเลือกใช้บริการเราครับ 
June 17, 2019

ส่งงาน เสารั้วลวดหนาม บ้านนาแค ต.ขี้เหล็ก อ.ปทุมรัตน์ จ.ร้อยเอ็ด

ส่งงาน เสารั้วลวดหนาม 📍 พิกัด บ้านนาแค ต.ขี้เหล็ก อ.ปทุมรัตน์ จ.ร้อยเอ็ด จำนวน 250 ต้น✨ขอบคุณที่ไว้วางใจเลือกใช้บริการเราครับ 
June 14, 2019

ส่งงาน เสารั้วลวดหนาม อ.ปรางค์กู่ จ.ศรีสะเกษ

ส่งงาน เสารั้วลวดหนาม 📍 พิกัด ตอ.ปรางค์กู่ จ.ศรีสะเกษ จำนวน 300 ต้น✨ขอบคุณที่ไว้วางใจเลือกใช้บริการเราครับ 
June 13, 2019

ส่งงาน แผ่นพื้นสำเร็จรูป ถ.ชยางกูร 11 ต.ในเมือง อ.เมือง จ.อุบลราชธานี

ส่งงาน แผ่นพื้นสำเร็จรูป📍 พิกัด ถ.ชยางกูร 11 ต.ในเมือง อ.เมือง จ.อุบลราชธานี จำนวน 47 แผ่น✨ขอบคุณที่ไว้วางใจเลือกใช้บริการเราครับ 
June 10, 2019

ส่งงาน เสารั้วลวดหนาม ต.โพนข่า อ.เมือง จ.ศรีสะเกษ

ส่งงาน เสารั้วลวดหนาม 📍 พิกัด ต.โพนข่า อ.เมือง จ.ศรีสะเกษ จำนวน 230 ต้น✨ขอบคุณที่ไว้วางใจเลือกใช้บริการเราครับ 
June 10, 2019

ส่งงาน เสารั้วลวดหนาม ต.ศรีแก้ว อ.ศรีรัตนะ จ.ศรีสะเกษ

ส่งงาน เสารั้วลวดหนาม 📍 พิกัด ต.ศรีแก้ว อ.ศรีรัตนะ จ.ศรีสะเกษจำนวน 300 ต้น✨ขอบคุณที่ไว้วางใจเลือกใช้บริการเราครับ 
June 7, 2019

ส่งงาน เสาตีนช้าง หมู่บ้านเกษตรสมบูรณ์ ต.แสนสุข อ.วารินชำราบ จ.อุบลราชธานี

ส่งงาน ส่งงาน เสาตีนช้าง หมู่บ้านเกษตรสมบูรณ์ ต.แสนสุข อ.วารินชำราบ จ.อุบลราชธานี จำนวน 24 ต้น ✨ขอบคุณที่ไว้วางใจเลือกใช้บริการเราครับ 
June 7, 2019

ส่งงาน เสารั้วลวดหนาม เสาตีนช้าง ต.ตาดทอง อ.เมือง จ.ยโสธร

ส่งงาน เสารั้วลวดหนาม เสาตีนช้าง ต.ตาดทอง อ.เมือง จ.ยโสธร จำนวน 40 ต้น และ 3 ต้น✨ขอบคุณที่ไว้วางใจเลือกใช้บริการเราครับ 
June 7, 2019

ส่งงาน เสาเข็มไอ บ้านนาดูน ต.ขามใหญ่ อ.เมือง จ.อุบลราชธานี

ส่งงาน เสาเข็มไอ หน้างาน​ : บ้านนาดูน ต.ขามใหญ่ อ.เมือง จ.อุบลราชธานี จำนวน 26 ต้น ✨ขอบคุณที่ไว้วางใจเลือกใช้บริการเราครับ 
June 3, 2019

ส่งงาน แผ่นพื้น โรงเรียนโขงเจียมวิทยาคม อ.โขงเจียม จ.อุบลราชธานี

ส่งงานแผ่นพื้นสำเร็จรูป โรงเรียนม่วงสามสิบ อัมพวันวิทยา อ.ม่วงสามสิบ จ.อุบลราชธานี จำนวน 120 แผ่น เรียบร้อย ขอบคุณที่ไว้วางใจเลือกใช้บริการเราครับ
May 27, 2019

ส่งงาน แผ่นพื้น โรงเรียนโขงเจียมวิทยาคม อ.โขงเจียม จ.อุบลราชธานี

ส่งงานแผ่นพื้นสำเร็จรูป บ้โรงเรียนโขงเจียมวิทยาคม อ.โขงเจียม จ.อุบลราชธานี จำนวน 54 แผ่น เรียบร้อย ขอบคุณที่ไว้วางใจเลือกใช้บริการเราครับ
May 22, 2019

ส่งงาน เสารั้วลวดหนาม ต.หนองเป็ด อ.เมือง จ.ยโสธร

ส่งงาน เสารั้วลวดหนาม 📍 พิกัด ต.หนองเป็ด อ.เมือง จ.ยโสธร จำนวน 110 ต้น✨ขอบคุณที่ไว้วางใจเลือกใช้บริการเราครับ 
May 22, 2019

ส่งงาน เสารั้วลวดหนาม ต.หมื่นศรี อ.สำโรงทาบ จ.สุรินทร์

ส่งงาน เสารั้วลวดหนาม 📍 พิกัด ต.หมื่นศรี อ.สำโรงทาบ จ.สุรินทร์ จำนวน 200 ต้น✨ขอบคุณที่ไว้วางใจเลือกใช้บริการเราครับ 
May 22, 2019

ส่งงาน แผ่นพื้นสำเร็จ ต.โดด อ.โพธิ์ศรีสุวรรณ จ.ศรีสะเกษ

ส่งงาน แผ่นพื้นสำเร็จ ต.โดด อ.โพธิ์ศรีสุวรรณ จ.ศรีสะเกษ จำนวน 54 แผ่น✨ขอบคุณที่ไว้วางใจเลือกใช้บริการเราครับ 
May 22, 2019

ส่งงาน เสารั้วลวดหนาม บ้านหนองค้า ต.หนองค้า อ.พยุห์ จ.ศรีสะเกษ

ส่งงาน เสารั้วลวดหนาม 📍 พิกัด บ้านหนองค้า ต.หนองค้า อ.พยุห์ จ.ศรีสะเกษจำนวน 87 ต้น✨ขอบคุณที่ไว้วางใจเลือกใช้บริการเราครับ 
May 22, 2019

ส่งงาน แผ่นพื้นสำเร็จ อ.โพธิ์ศรีสุวรรณ จ.ศรีสะเกษ

ส่งงาน แผ่นพื้นสำเร็จ อ.โพธิ์ศรีสุวรรณ จ.ศรีสะเกษ จำนวน 36 แผ่น✨ขอบคุณที่ไว้วางใจเลือกใช้บริการเราครับ 
May 9, 2019

ส่งงาน เสารั้วลวดหนาม บ้านโคกสาร ต.โคกสาร อ.ชานุมาน จ.อำนาจเจริญ

ส่งงาน เสารั้วลวดหนาม 📍 พิกัด บ้านโคกสาร ต.โคกสาร อ.ชานุมาน จ.อำนาจเจริญ จำนวน 212 ต้น✨ขอบคุณที่ไว้วางใจเลือกใช้บริการเราครับ 
May 9, 2019

ส่งงาน เสารั้วลวดหนาม ต.ปราสาทเยอ อ.ไพรบึง จ.ศรีสะเกษ

ส่งงาน เสารั้วลวดหนาม 📍 พิกัด ต.ปราสาทเยอ อ.ไพรบึง จ.ศรีสะเกษ จำนวน 250 ต้น✨ขอบคุณที่ไว้วางใจเลือกใช้บริการเราครับ 
April 29, 2019

ส่งงาน เสารั้วลวดหนาม อ.นาเยีย จ.อุบลราชธานี

ส่งงาน เสารั้วลวดหนาม 📍 พิกัด อ.นาเยีย จ.อุบลราชธานี จำนวน 180 ต้น✨ขอบคุณที่ไว้วางใจเลือกใช้บริการเราครับ 
April 10, 2019

ส่งงาน เสาเข็มไอ อ.เมือง จ.ศรีสะเกษ

ส่งงาน เสาเข็มไอ หน้างาน​ : อ.เมือง จ.ศรีสะเกษ จำนวน 28 ต้น หน้า 15×15 Cm ยาว 2 เมตร✨ขอบคุณที่ไว้วางใจเลือกใช้บริการเราครับ 
April 10, 2019

ส่งงาน แผ่นพื้นสำเร็จ บ้านสว่าง ต.น้ำอ้อม อ.กันทรลักษ์ จ.ศรีสะเกษ

ส่งงาน แผ่นพื้นสำเร็จ บ้านสว่าง ต.น้ำอ้อม อ.กันทรลักษ์ จ.ศรีสะเกษ จำนวน 83 แผ่น✨ขอบคุณที่ไว้วางใจเลือกใช้บริการเราครับ 
April 9, 2019

ส่งงาน เสารั้วลวดหนาม บ้านหนามแท่ง ต.คำขวาง อ.วารินชำราบ จ.อุบลราชธานี

ส่งงาน เสารั้วลวดหนาม 📍 พิกัด บ้านหนามแท่ง ต.คำขวาง อ.วารินชำราบ จ.อุบลราชธานี จำนวน 143 ต้น✨ขอบคุณที่ไว้วางใจเลือกใช้บริการเราครับ 
April 9, 2019

ส่งงาน เสารั้วลวดหนาม ต.หนองบัว อ.บ้านฝาง จ.ขอนแก่น

ส่งงาน เสารั้วลวดหนาม 📍 พิกัด ต.หนองบัว อ.บ้านฝาง จ.ขอนแก่น ขนาด 3X3 นิ้ว ยาว 1.5 เมตร จำนวน 300 ต้น✨ขอบคุณที่ไว้วางใจเลือกใช้บริการเราครับ 
April 9, 2019

ส่งงาน แผ่นพื้น อ.เขื่องใน จ.อุบลราชธานี

ส่งงานแผ่นพื้นสำเร็จรูป อ.เขื่องใน จ.อุบลราชธานีเรียบร้อย ขอบคุณที่ไว้วางใจเลือกใช้บริการเราครับ
April 9, 2019

ส่งงาน เสารั้วลวดหนาม อ.ตระการพืชผล จ.อุบลราชธานี

ส่งงาน เสารั้วลวดหนาม 📍 พิกัด อ.ตระการพืชผล จ.อุบลราชธานี จำนวน 280 ต้น✨ขอบคุณที่ไว้วางใจเลือกใช้บริการเราครับ 
April 3, 2019

ส่งงาน เสาตีนช้าง บ้านมะกรูด อ.กันทรารมย์ จ.ศรีสะเกษ

ส่งงาน ส่งงาน เสาตีนช้าง บ้านมะกรูด อ.กันทรารมย์ จ.ศรีสะเกษจำนวน 45 ต้น ✨ขอบคุณที่ไว้วางใจเลือกใช้บริการเราครับ 
April 2, 2019

ส่งงาน เสาเข็มไอ อ.พิบูลมังสาหาร​ จ.อุบลราชธานี

ส่งงาน เสาเข็มไอ หน้างาน​ : อ.พิบูลมังสาหาร​ จ.อุบลราชธานี จำนวน 16 ต้น ยาว 2 เมตร✨ขอบคุณที่ไว้วางใจเลือกใช้บริการเราครับ 
April 2, 2019

ส่งงาน แผ่นพื้น บ้านหนองแสง​ อ.บุณฑริก​ จ.อุบลราชธานี

ส่งงานแผ่นพื้นสำเร็จรูป บ้านหนองแสง​ อ.บุณฑริก​ จ.อุบลราชธานี เรียบร้อย ขอบคุณที่ไว้วางใจเลือกใช้บริการเราครับ
March 28, 2019

ส่งงาน เสาเข็มไอ ต.​ ขามใหญ่ อ.​เมือง​ จ.​ อุบลราชธานี

ส่งงาน เสาเข็มไอ หน้างาน​ : ต.​ ขามใหญ่ อ.​เมือง​ จ.​ อุบลราชธานี จำนวน 29 ต้น ยาวสามเมตร✨ขอบคุณที่ไว้วางใจเลือกใช้บริการเราครับ 
March 25, 2019

ส่งงาน เสารั้วลวดหนาม อบต.ดอนมดแดง อ.ดอนมดแดง จ.อุบลราชธานี

ส่งงาน เสารั้วลวดหนาม 📍 พิกัด อบต.ดอนมดแดง อ.ดอนมดแดง จ.อุบลราชธานี✨ขอบคุณที่ไว้วางใจเลือกใช้บริการเราครับ 
March 22, 2019

ส่งงาน แผ่นพื้น บ้านพักคุณศรนริน

ส่งงานแผ่นพื้น บ้านพักคุณศรนริน เรียบร้อย ขอบคุณที่ไว้วางใจเลือกใช้บริการเราครับ
March 22, 2019

ส่งงาน เสารั้วลวดหนาม บ้านจาน อ.กันทรารมย์ จ.ศรีสะเกษ

ส่งงานเสารั้วลวดหนาม (320 ต้น ขนาด 3X3 ) บ้านจาน อ.กันทรารมย์ จ.ศรีสะเกษ เรียบร้อย ขอบคุณที่ไว้วางใจเลือกใช้บริการเราครับ
March 22, 2019

ส่งงาน เสาเข็มไอ และเสารั้วลวดหนาม บ้านนาเมือง ต.ไร่น้อย อ.เมือง จ.อุบลราชธานี

ส่งงาน เสาเข็มไอ (20 ต้น) และเสารั้วลวดหนาม (80 ต้น ขนาด 5X5 ) บ้านนาเมือง ต.ไร่น้อย อ.เมือง จ.อุบลราชธานี เรียบร้อย ขอบคุณที่เลือกใช้บริการเราครับ
March 22, 2019

ส่งงาน แผ่นพื้นสำเร็จ หมู่บ้านศิริทรัพย์ โครงการ3 อ.เมือง จ.อุบลราชธานี

ส่งงาน แผ่นพื้นสำเร็จ (50 แผ่น) หมู่บ้านศิริทรัพย์โครงการ3 อ.เมือง จ.อุบลราชธานี เรียบร้อย ขอบคุณที่ไว้วางใจเลือกใช้บริการเราครับ
March 22, 2019

ส่งงาน แผ่นพื้นสำเร็จ บ้านโนนโหนน อ.สำโรง จ.อุบลราชธานี

ส่งงาน แผ่นพื้นสำเร็จ 66 แผ่น บ้านโนนโหนน อ.สำโรง จ.อุบลราชธานี เรียบร้อย ✨ขอบคุณที่ไว้วางใจเลือกใช้บริการเราครับ
March 22, 2019

ส่งงาน เสารั้วลวดหนาม อ.วารินชำราบ จ.อุบลราชธานี

เสารั้วลวดหนาม ขนาด 3X3 ยาว 1.5 จำนวน 70 ต้น พิกัด อ.วารินชำราบ จ.อุบลราชธานี ขอบคุณที่ไว้วางใจเลือกใช้บริการเราครับ