ท่อระบายน้ำ

ท่อระบายน้ำคอนกรีตท่อระบายน้ำคอนกรีต (สินค้างดผลิต)

รับผลิตและจำหน่ายท่อระบายน้ำสำเร็จรูป แบบทั้งเสริมเหล็กและไม่เสริมเหล็ก เหมาะสำหรับการใช้ในงานระบายน้ำหลากหลายประเภท สินค้าได้มาตรฐานผลิตภัณฑ์อุตสาหกรรม มีกระบวนการผลิตที่ทันสมัย และควบคุมคุณภาพการผลิตทุกขั้นตอน ด้วยทีมงานมืออาชีพ


ราคาท่อระบายน้ำคอนกรีต

หน้ากว้าง(CM)ความยาว(M)ความหนา(CM)ราคา
30--฿230
40--฿330

ชนิดของท่อระบายน้ำ

ท่อระบายน้ำคอนกรีตแบบปากลิ้นราง เหมาะสำหรับงานระบายน้ำทั่วไป หรือ เชื่อมทางสำหรับการเข้า-ออก เราควรเลือกประเภทของท่อระบายน้ำที่มีความเหมาะสมในการใช้งาน เช่น ใช้ท่อชนิดไม่เสริมเหล็ก ในงานระบายน้ำทั่วไป หมู่บ้านจัดสรร บ้านพักอาศัย โรงเรียน เช่น
- งานระบายน้ำที่ต้องรับน้ำหนักสูง งานสนามบิน จะใช้ท่อคสล. ชั้นคุณภาพ 1
- งานระบายน้ำที่ต้องรับน้ำหนักสูง หน่วยงานราชการต่างๆ เช่น งานนิคมอุตสาหกรรม กรมทางหลวง กรมทางหลวงชนบท อบจ. เทศบาล อบต. มหาวิทยาลัย องค์กรของรัฐ ปั๊มน้ำมัน โรงงานอุตสาหกรรมหนัก จะใช้ท่อคสล. ชั้นคุณภาพ 2,3,4
- งานระบายน้ำทั่วไป หมู่บ้านจัดสรร โรงงานอุตสาหกรรม โรงเรียน บ้านพักอาศัย ทาวน์เฮ้าส์สามารถใช้ได้ทั้งท่อ คสล. และท่อ ชนิดไม่เสริมเหล็ก

วัตถุดิบที่ใช้ในการผลิตท่อระบายน้ำ


- เหล็กเสริมเป็นไปตามเกณฑ์มาตรฐาน มอก.ที่กำหนด
- หินที่มีความสะอาด ผ่านเกณฑ์มาตรฐานที่กำหนด
- ทรายที่มีความสะอาดโดยมีการคัดเลือกแหล่งวัตถุดิบที่มีคุณภาพ
IMG_0464

ท่อระบายน้ำคอนกรีต