กำแพงกันดินยโสธรกำแพงกันดิน

ผลิต ขาย ส่ง เสาเข็มเหล็กปลอก 6 มม.พิเศษ เสาเข็นไอ15 ถมสูง ไม่เกิน 1.5 ม. เสาเข็มไอ20 ถมสูง 1.5 ม. ขึ้นไป แผ่นพื้นกำแพงลวด 5เส้น และสเตย์เสา ครบชุด

กำแพงกันดินถือเป็นสิ่งก่อสร้างที่สำคัญมากๆในการรักษาหน้าดินไม่ให้ทรุดตัวลง เพราะมีความแข็งแรงเป็นพิเศษ สินค้าของเราผลิตจากโรงงานที่มีคุณภาพ งานทุกชิ้นถูกตรวจวัดอย่างละเอียดเพื่อให้ได้มาตรฐานก่อนจัดส่งให้ลูกค้าแถมยังราคาประหยัด คุ้มและดีมีอยู่จริงที่ Eoncrete

กำแพงกันดิน เป็นส่วนหนึ่งที่สำคัญที่สุดสำหรับผู้ที่กำลังจะทำรั้วคอนกรีตสำเร็จรูป

กำแพงกันดิน (Retaining Wall) ถูกจัดให้เป็นส่วนสำคัญ ที่จะช่วยรักษาหน้าดินบนพื้นที่ที่มีผู้ครอบครอง ไม่ให้ทลายลงไปยังพื้นที่ส่วนอื่น หลังจากทำการถมดินแล้ว ลดปัญหาความขัดแย้งต่อเพื่อบ้าน และต่อส่วนรวม ทั้งยังรักษาให้พื้นดินมีสภาพที่คงทน ฉะนั้นการเลือกประเภทในการสร้างกำแพงกันดินจึงมีความแตกต่างกันอย่างสิ้นเชิง แต่ทั้งนี้ทั้งนั้นก็ขึ้นอยู่กับลักษณะของดินในแต่ละพื้นที่ด้วย หากเป็นดินถมใหม่ จำเป็นอย่างยิงที่จะต้องทำกำแพงกันดิน และกำแพงกันดินยังสามารถรองรับการสร้างรั้วคอนกรีตสำเร็จรูปได้ดีอีกด้วย

วัสดุที่ต้องใช้

วัสดุที่ใช้ถมด้านหลังกำแพงกันดินเรียกว่า Backfill จะต้องเป็นวัสดุเม็ดหยาบที่มีความซึมผ่านสูงเช่น ทราย กรวด หรือหินบด (Broken stone) ถ้าเป็นไปได้ควรหลีกเลี่ยงการใช้ดินเม็ดละเอียดพวกดินเหนียวเป็น Backfill เนื่องจากดินประเภทนี้ก่อให้เกิดความดันด้านข้างอย่างมากต่อกำแพงกันดิน วิศวกรผู้ออกแบบจำเป็นอย่างยิ่งที่จะต้องเลือกวัสดุที่ใช้เป็น Backfill ให้เหมาะสม และจะต้องคำนึงถึงการเพิ่มขึ้นของระดับน้ำใต้ดิน ซึ่งจะเป็นตัวเพิ่มความดันด้านข้างต่อกำแพงกันดิน

สิ่งที่ต้องคำนึงถึงเมื่อสร้างกำแพงกันดิน


1) กำแพงต้องมีเสถียรภาพภายนอก (External stability) ซึ่งหมายความว่ากำแพงกันดินต้องตั้งดิ่งในตำแหน่งเดิม
2) ต้องมีเสถียรภาพภายใน โดยต้องความสามารถต้านความเค้นที่เกิดขึ้นภายใน

ข้อควรระวังในการสร้างกำแพงดินบริเวณที่อยู่อาศัย


ผู้รับเหมาควรศึกษาและรับคำปรึกษาจากวิศวกรที่ชำนาญ การก่อสร้างให้ดีเสียก่อน การก่อสร้างชนิดนี้แม้จะดูเรียบง่ายก็ไม่ควรชะล่าใจ คิดว่าเริ่มก่อสร้างได้ทันที เพราะมีความเสี่ยงค่อนข้างสูง อันที่จะก่อให้เกิดอันตรายต่อชีวิตและทรัพย์สินของผู้อื่น หรือ แม้แต่ตัวผู้ก่อสร้างร่วมด้วย

"โทรปรึกษา ถอดแบบ ก่อนก่อสร้าง"